Лого дизайн


Как да изберете Вашето лого?

Фирменото лого е невербална комуникация с Вашите клиенти и партньори. Необходимо е Вашето лого да е тематично и лесно за възприемане. Ние ще Ви предложим до три варианта за лого, а Вие ще одобрите един, по който отново може да нанесем корекции – по Ваши критерии.

ЛОГО И ЛОГО ДИЗАЙН – малко теория

Лого е графичен знак или елемент, който служи като отличителна емблема за организация, продукт или марка. Лого може да е изградено изцяло от графики и символи, но също може да съдържа текст, който да е интегриран като елемент на логото.
Многобройни открития и изобретения, служещи на хората от векове, са допринесли пряко или косвено за съвременния облик на лого – гербове, монети, водни знаци и др. Индустриалната революция дава тласък на графичните изкуства, полагайки ги в основата на рекламната индустрия, обслужваща икономическия растеж. Тогава и започва реалното приложение на графика или знак като лого.

Елементи на фирменото лого

Съвременната епоха на лого дизайна започва през 1870г. с един обикновен червен триъгълник, който се използва от Басс, като отличителен знак за продуктите, произведени от тази компания.
Днес съществуват множество корпорации, организации, продукти, търговски марки, агенции и др., които използват знак или символ, или стилизиран текст или абривиатура за свое лого.
Ефективното лого съдържа знак или символ и наименованието на компанията или организацията. Това е необходимо, защото в глобализиращите се пазари, наситени с милиони производители, продукти, марки и организации, само графика или само текст за лого не постигат желания резултат. Ако за лого използвате само графика, то потенциалните клиенти и партньори могат да са впечатлени от нея, но няма как да я обвържат именно с вас и вашия бизнес. Ако пък сте решили вашето лого да е само текст, то трябва да предвидите превода му на други езици, ако не действате само на национален пазар и същевременно се лишавате от силата на цветовете и формите.

Какви цветове и форми да изберем за лого?

А нашето поведение се диктува от нашето съзнание, което бива провокирано от емоциите. Линиите, формите, цветовете, символите, посланията са елементи, които предизвикват емоции. Ето защо при замисъл и изработване на лого е необходимо да познаваме как влияят тези елементи върху емоциите ни. А цветовете и формите имат широк спектър от смисъл в различните култури и нации. Но множеството изследвания показват как човешкото съзнание реагира на посоката и разположението на линиите върху графиките. Така става ясно, че хоризонталните линии асоциират със сигурност, вертикалните придават достолепие, а диагоналните са заредени с енергия и създават настроение за движение. Сигурни сме, че сега се сещате за фирменото лого на “Адидас” с наклонените по диагонал линии… изпълнени с енергия.

Мартин Гочев
Следвайте ме