Меню и Винен лист


Вашето меню е вашата витрина

Знаете ли, че според изследвания, проведени с над 1500 потребители, външният вид на менютата е онзи фактор, който носи реномето на съответното заведение. Така, че е време да им обърнете сериозно внимание и в ролята на маркетингов инструмент. Отношението на клиентите е показателно, че вече не говорим за непретенциозен ценоразпис, а за рекламен продукт, чиито дизайн и качество могат да помогнат реално на бизнеса. Менютата могат да бъдат в най-различен вид, да са отпечатани върху разнообразни хартии или картони, дори да приличат на луксозни печатни издания. Всъщност тези продукти, също както каталозите са представителна част от вашето фирмено презентиране и спокойно можете да гледате на тях като на своеобразна визитка.

Дизайн и печат на менюта за заведения

Рекламна Агенция “Буржоазия“ е готова да помогне в избора на типа хартия, в подходящия тип печат, в дизайна на отделните страници и корици на вашето меню. Вариантите, които са на ваше разположение стават все по-интересни и подборът на правилното съдържание е важен. Най-малкото, защото „вашето меню е вашата витрина“ на търговския обект.  Предложете на клиентите си стил, качество и ги накарайте да се чувстват добре. Това е и формулата на успеха. На вашия успех.

Мартин Гочев
Следвайте ме